Öğrenme Bozukluğu

Eğitimin önemini kavrayan toplumlarda ailelerin çocuğun eğitim kalitesi konusunda kayıtsız olması beklenemez. Ülkemizde de artık aileler çocuklarının eğitimiyle yakından ilgilenmekte ve çocuklarına iyi eğitim verebilmek için büyük fedakarlıklarda bulunmaktadırlar. Ancak eğitim sisteminden kaynaklanan zorlukların yanında öğrenmeyle ilgili zorluğu olan çocuklara yaklaşımdaki hatalar beklenen sonuçların elde edilmesini engellemektedir.

Genellikle çocuğun okula başlamasıyla birlikte öğrenmeyle ilgili sorunlar ailenin gündemini işgal etmeye başlar. Aslında okul öncesi dönemde dahi dikkatli ve ilgili bir aile çocuğun yaşına uygun olarak öğrenip öğrenemediğini anlayabilir. Çocuğunun zor öğrendiğini fark eden ailelerin bir kısmı genellikle işi zamana bırakır, ancak derslerin ilerlemesiyle birlikte eğitimde geri kalan çocukları için harekete geçerler.