Tikler

İnsan vücudundaki bir kas grubunun ani, istemsiz, hızlı, amaçsız ve tekrarlayan hareketlerine tik adı verilir. Tikler sadece bir kas grubunu içeren bölgesel nitelikte olabileceği gibi birçok kas grubunun iştirakiyle yaygın da olabilir. Ses çıkarmanıza yardımcı olan kaslardaki tiklere vokal, bunların dışında diğer kaslarda oluşan tiklere motor tikler adı verilir. En sık görülen motor tiklerden bazıları: göz kırpma, kol kaldırma, baş ve omuz silkme, dudak ve burun oynatma, el kol ve bacak sallamadır. Vokal tiklerden bazıları ise: öksürme, boğaz temizleme, hırıldamadır. Tikler göz kırpma kaş kaldırma, boğaz temizleme ve öksürme gibi basit nitelikte olabilecekleri gibi, başını vurma, vücudunun tamamını oynatma, kendine vurma, sövme, karşısındakinin sözlerini tekrarlama gibi daha karmaşık nitelikte de olabilir.

Çocuklarda özellikle 7-12 yaşları arasında tiklere sık rastlanır. Toplum araştırmalarında çocukların %10’unda bir dönem tik görüldüğü bildirilmiştir. Erkeklerde kızlara oranla daha sıktır. Yakın akrabalarında bu bozukluk olan çocuklarda tiklere daha sık rastlanmaktadır.
Hastalığın nedenleri konusunda öne sürülen farklı görüşler vardır. Yapılan ikiz kardeş ve aile çalışmalarında genetik (kalıtımsal) geçişin varlığından söz edilmektedir. Son araştırmalar sinir sisteminin yapısında yer alan bazı kimyasal maddelerin metabolizmasındaki bozuklukların etken olduğundan bahsetmekte, kullanılan ilaçlardan elde edilen olumlu yanıtlar da bu görüşü desteklemektedir.