Çocuklarda Sosyal Fobiye Eşlik Eden Diğer Rahatsızlıklar

 

Okul Fobisi: Çocuklarda sosyal fobiyle birlikte en sık görülen durumlardan biridir.Okul fobisiyle başlayıp sosyal fobi olarak devam eden çok vaka vardı. Okul çocukların kendilerini güvende ve rahat hissedebilecekleri bir ortam olmasına rağmen bu çocuklar bunun tam tersini düşünürler. Onlar için okul, kaygı düzeylerini arttıran bir yerdir. Okul korkusunun başlıca sebebi anneden ayrılma anksiyetesidir. Bunun yanında öğretmen değişikliği, okulda sıkıntı verici olayların olması veya  yeni bir kardeşin doğması da diğer nedenler arasındadır. Bütün anksiyete bozukluklarında olduğu gibi okul korkusunun ve sosyal fobinin kızlarda görülme sıklığı daha fazladır.
 
Kekemelik: Birçok kekeme çocuk sosyal fobi belirtisi göstermektedir. Özellikle sınıfta bir konuşma veya okuma yapacağı zaman kaygı düzeyinin artmasına bağlı olarak çocuklarda kekemelik görülür. Konuşmadaki tutukluk çocuğun okuldaki iletişimini bozar. Bunun meydana getirdiği utanma duygusuyla çocuk konuşmamayı, derslerde söz almamayı tercih eder. Kekemelik erkek çocuklarda daha sık görülen bir rahatsızlıktır.
 
Elektif Mutizm ( Seçici Konuşmamazlık):Çocuğun konuşma ile herhangi bir sorunu olmamasına rağmen toplum içinde ve yabancılarla konuşmayı reddetmesi şeklinde görülen bir durumdur. Bu çocuklar ailesinin ve tanıdıklarının yanında rahat konuşabilir. Ancak sosyal ortamlarda oldukça tedirgindir. Yabancı ortamlarda kaygı düzeyleri artar ve konuşmayı reddederler. Bu çocuklarda konuşmaya karşı aşırı bir direnç ve inatçılık görülür.
Copyright 2012 © mucahitozturk.com
Mavinesil Reklam Hizmetleri